Celostní přístup k osobnosti

Celostní (či holistický) přístupu k člověku, který využívám v poradenské praxi, reprezentuje bio-psycho-socio-spirituální model osobnosti. To lze ve stručnosti znázornit tak, že naše bytost se skládá z několika složek (fyzická, duševní, sociální a duchovní), které jsou navzájem provázané a mají vliv jedna na druhou.

Pro každého z nás bývají různé složky jinak významné a každý máme těžiště svého bytí posazené někde jinde, avšak zažíváme-li v rámci některé složky strádání, zpravidla se to nějak projeví i v jiných oblastech našeho života. Naopak zdravě vyvážené a naplněné osobnostní složky nám zajišťují všestranně kvalitní a spokojený život.

Při aktivní péči o složky vlastního já dochází k rozšiřování uvědomování si komplexnosti sebe sama, prohlubování kontaktu se svým nitrem, duševní a duchovní harmonizaci, vyrovnávání vztahů s lidmi, vztahu k sobě, vztahu ke světu i vztahu k tomu, co nás přesahuje.

-  -  -  -  -

Péče o duši

V průběhu života procházíme mnoha změnami, s nimiž jsme průběžně konfrontováni. Proměnlivý svět nám servíruje změny vnější a naše dynamické nitro změny vnitřní. Život každého z nás je přitom nevyšlapaná cesta, z níž se někdy těšíme a radujeme, někdy po ní bloudíme, někdy nás přivádí do nečekaných dobrodružství, náročných úskalí i slepých uliček. Je běžné (a při poctivém duševním zrání a duchovním růstu zpravidla i nevyhnutelné), že se někdy ocitáme i ve stavech či situacích, které představují zdánlivě nepřekonatelné překážky, obtíže, trápení, pochybnosti, krize i pády - v situacích, kdy váháme, jak postupovat, kdy se potýkáme s konflikty či bolestmi nebo kdy nevíme, jak rozvíjet svůj potenciál.

Střetáváme-li s těžkostmi, nemocemi, nesnázemi či se jen potřebujeme vyznat sami v sobě, je vhodné vyhledat podporu, s jejíž pomocí můžeme nalézat nejvhodnější způsoby zvládání těchto situací. Žádný jev, s nímž se v životě střetáváme a jehož jsme součástí, zpravidla nelze redukovat na jednostrannou záležitost a nelze k němu tak ani přistupovat. I podobně se projevující příznaky některých životních témat či obtíží (např. deprese) můžou mít různé zdrojové příčiny a vyžadují individuální přístup. Někdy je pro řešení či nápravu nežádoucího stavu potřeba opečovat svou duševní stránku, jindy je vhodné zaměřit se primárně na složku vztahovou nebo duchovní. Někdy bývá nejefektivnější jít na to rovnou z více stran; snadněji pak dochází k žádoucím změnám při uzdravení obtíží nebo k pokroku ve vlastním vývoji.

Naše zdravě fungující osobností složky nám také slouží jako stabilní opora při vyrovnávání se s případnými potížemi či deficity v jiných oblastech našeho života. Celostní péče o naše bytí zároveň slouží jako prevence vzniku životních krizí, jež jsou svým hojným výskytem charakteristické pro naši kulturu, která ztrácí ze zřetele to, co již staří Řekové nazývali péčí o duši (epimeleia)...

-  -  -  -  -

Možná témata pro poradenství nebo terapii:

 • procházení náročnými životními situacemi
 • vztahové obtíže, partnerské konflikty, mezilidská komunikace
 • hledání nových životních cest a životního směřování
 • změny životního stylu, hodnotové orientace
 • psychospirituální, existenciální tematika, smysl bytí
 • náboženská problematika
 • práce se sny a jejich porozumění
 • seberozvoj, sebezkušenost, proměny v sebepojetí, prohlubování sebeporozumění
 • rozvoj emoční a sociální inteligence
 • podpora studijních dovedností a celoživotního vzdělávání
 • zdravá výživa, redukce váhy
 • optimalizace životních nákladů, finanční gramotnost
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
„V každém člověku je slunce, jenom je nechat plát...“
(Sókrates)

Kontakt

Mgr. Stanislav Drda Vršovické nám. 111/2
Praha 10 - Vršovice
+420 604 963 880 drdas@seznam.cz